Kursus & uddannelse

For at kunne flyve lovligt med en drone i Danmark, kræver det et dronecertifikat, som fås til forskellige kategorier af droner og flyvninger.

Efter adskillige år i droneverdenen, har vi opbygget et omfattende kendskab til lovgivningen i teori og praksis. Derfor udbyder vi også forskellige kurser, uddannelser og prøveafholdelser til dig, som ønsker at udvide dine kompetencer og muligheder inden for droneflyvning.

Herunder finder du vores nuværende tilbud af kurser og uddannelser. Har du spørgsmål eller ønsker til vores kurser, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du kan også tilmelde dig kursus længere nede på siden.

Få undervisning til dronecertifikat

Prøve til EU Kompetence Certifikat Open-A2

EASA har besluttet at A2-prøven til et EU-Kompetence Certifikat A2 i den åbne kategori, skal ske ved personligt fremmøde, hvor teoriprøven overvåges af en af Trafikstyrelsens anerkendt prøve enhed.

Der indbetales et gebyr på 500kr., direkte til prøveenheden inden prøven afholdes, derudover skal der indbetales 65kr. i gebyr til Trafikstyrelsen, som skal indbetales senest dagen før prøve dagen, på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Derefter modtager du i din E-Boks et sagsnummer, som skal medbringes på prøve dagen, sammen med billed-id, personnummerbevis, A1/A3 bevis og dokumentation for selvtræning i forbindelse med erhvervelse af A1/A3 bevis.

Teoriprøven, består af 30 spørgsmål, hvor det anbefales at man har læst op på stoffet, inden deltagelse i prøven, evt. ved brug af Trafikstyrelsens vejledning, ”Droneflyvning Underkategori A2”.

Suppleret med yderligere materiale omhandlende regler, som findes på Droneregler.dk.

Trafikstyrelsens vejl. Droneregler.dk

A2-Kompetence kursus

Det er også muligt at deltage i et 2-dages A2-kompetence-kursus, bestående af 1 dags teoriundervisning og 1 dags praktisk flyvning. På 2. dagen afsluttes kursus med prøveafholdelse i A2.

Kursus kan enten afholdes hos os, eller hvis i er en virksomhed, kan det afholdes hos jer. Se vores kursusoversigt i formularen længere nede, eller kontakt os for at planlægge et kursus for jeres virksomhed.

Det er ikke krav til at have deltaget på vores A2-kompetencekursus, for at aflægge teoriprøven hos os.

Værd at vide

 • Der er afsat ca. 45 min til prøven, hvor der udleveres en ”låst” iPad, som giver adgang til prøven på Trafikstyrelsens platform.
 • Det er ikke tilladt at benytte nogen former for hjælpemidler til prøven og i tilfælde af at dette ikke overholdes, vil prøven blive afbrudt og du skal op til en ny prøve.
 • Yderligere krav til deltagelse i prøven, kræver at du har bestået A1/A3 prøven og har gennemført selvtræning med din drone.
 • Se mere i vejledningen herunder, om hvordan du dokumenterer selvtræningen og fremviser dokumentation for dine flyvetimer, f.eks. ved hjælp af din logbog.
Vejledning

Tilmeld dig Prøve eller kursus

Vælg hvilken prøve, kursus eller uddannelse du ønsker, at tilmelde dig i formularen herunder. Vi fremsender efter tilmelding alle nødvendige instruktioner på mail.

  Vi er som anerkendt prøveenhed forpligtet til følgende:
  1. Sikre at den fremmødte person kan dokumentere sig ved hjælp af cpr.nr. og billed-ID.
  2. At fremmødte kan fremvise certifikat på A1/A3.
  3. Dokumentation for selvtræning med flyvning af drone.
  4. Udføre en kontrolfase med Trafikstyrelsen, som endeligt efter et par dage udsteder A2 kompetencecertifikatet.
  5. Afbryde prøven, ved konstatering af at der bruges hjælpemidler under prøven.